|

Градежна офанзива во Прилеп

Сподели на:

Со асфалтирање на улиците во Индустриската зона Металец-Прилеп, создаваме погодни услови за зајакнување и за унапредување на бизнисот, како и за развој на економијата во нашата општина изјави Градоначалникот на Прилеп Борче Јовчески. Исто така изманатава седмица се асфалтираа и улици низ центарот на Прилеп. Се асфалтираа дел од улиците „Драган Димески“ и „Кеј 9ти Септември“.
Исто така паралелно се одвиваат активностите околу рехабилитација на локалните улици.

Сподели на:

Слични Објави