Градоначалникот на Општина Демир Хисар потпиша договор за кофинансирање на проекти во рамките на програмата ЕУ за општините и прекугранична соработка

Градоначалникот на Општина Демир Хисар потпиша договор за кофинансирање на проекти во рамките на програмата ЕУ за општините и прекугранична соработка

На пригодна свеченост, денес, Градоначалникот на Општина Демир Хисар, Никола Најдовски потпиша договор за кофинансирање на проекти во рамки на програмата „ЕУ за Општините“ и „Прекугранична соработка“. Меѓу градоначалниците имаше и од повеќето Пелагониски општини, меѓу кои и Градоначалникот на Општина Битола, Коњаноски.

Општина Демир Хисар во соработка со ЈКП „Комуналец“, спроведе активност за расчистување на диви депонии во Демир Хисар

Општина Демир Хисар во соработка со ЈКП „Комуналец“, спроведе активност за расчистување на диви депонии во Демир Хисар

Општина Демир Хисар