|

Цветанка Ѓорѓиоска е нова директорка на СОУ „Ристе Ристески – Ричко“-Прилеп

Сподели на:

На местото на досегашната директорка Билјана Трајкоска, во средното индустриско училиште во Прилеп е именувана Цветанка Ѓорѓиоска за нов раководител.
Ѓорѓиоска е професорка по физика и кадар кој што има одлични менаџерски способности.

Сподели на:

Слични Објави