Промените се случуваат и во ООУ “Добре Јованоски” Прилеп

Сподели на:

Промените се случуваат во ООУ “Добре Јованоски” Прилеп! Летниот период беше искористен за целосна реконструкција на тоалетите во централното училиште и ЦВО „Лазо Филиповски Лавски”. Набавени се 11 смарт табли од кои девет со средства од Локалната самоуправа и две со проектот на УНДП, како и две клими од истиот проект за образование за возрасни. Набавен е нов разглас за училиштето и спортската сала. Во кабинетот по информатика, учениците наставата ќе ја следат преку најсовремени компјутери. Учениците и наставниот кадар ќе имаат можност со новоизградената летна училница да изведуваат настава на отворено во училишниот двор. И оваа година ѕидовите во училиштето се соодветно украсени и секој наставен предмет си доби свое катче. За хигиената во училиштето набавена е индустриска правосмукалка и машина за подовите. Во овој момент во тек е изградбата и на отвореното спортско игралиште преку проектот на УНДП со Локалната самоуправа и училиштето под наслов:„Зајакнување на националните и локални капацитети за поддршка на ефективна социо-економска интеграција на повратници од земјите на Западен балкан”. За сите овие значајни проекти е инвестирана сума од 5.380.772 денари.

Сподели на:

Слични Објави