Уште две улици со нов асфалт во Прилеп

Сподели на:

Уште две рехабилитирани улици со нов асфалт. Улиците „Ладо Лапецот и „Круме Волнароски“ со вкупна површина од 3500м2. Нашиот влог во унапредувањето на општина Прилеп продолжува. Изјави Градоначалникот Борче Јовчески.

Сподели на:

Слични Објави