|

Инвестии во училиштата во Прилеп

Сподели на:

Со инвестициите во образованието, инвестираме за просперитетна иднина! Изјави градоначалникот Јовчески при мојата денешна посета на ООУ „Круме Волнароски“ во Тополчани каде изврши увид на комплетно реконструираната спортска сала во училиштето. Променет е и подот со нова подлога, нови спортски реквизити, зголемен фондот на книги во училишната библиотека и нови училишни клупи и столчина. Радост за сите ученици а гордост за раководниот тим и сите вработени во училиштето. Во ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп, им ги предаде на користење 22 таблети набавени за социјално ранливите категории на граѓани од ромската заедница.

Сподели на:

Слични Објави